Kategórie: Matematika

Oblastné pracovné listy

Tento komplexný balík plošných pracovných listov obsahuje 10 pútavých aktivít, ktoré pomôžu študentom určiť plochu alebo štvorcové jednotky daných tvarov.

Pracovné listy sčítania viet

Sčítacie vety sú v podstate matematické výrazy. Tieto výrazy zobrazujú dve alebo viac čísel, ktoré sa sčítavajú, a tiež zobrazujú ich kombinovanú hodnotu.

Pracovné listy na porovnávanie čísel

Naučiť sa porovnávať čísla pomáha rozvíjať zmysel pre čísla. Ak máme dve čísla, mali by sme vedieť povedať, či sú rovnaké alebo či je jedno menšie alebo väčšie ako druhé.

Fakty a pracovné listy divízie

Delenie je jednou zo štyroch základných operácií aritmetiky, spôsobov, ako sa čísla spájajú, aby sa vytvorili nové čísla. Kliknutím zobrazíte ďalšie fakty a pracovné listy.